خدمات پس از فروش

 

فرایند انجام ارائه خدمات به مشتریانی که با مشکل فنی روبرو شده اند به صورت زیر می باشد.

1

 

2

ابتدا مشتری می بایست کارت گارانتی و فاکتور خرید معتبر را از نمایندگان معتبر فروش دریافت کرده باشند.

 

 

در مرحله بعد شماره سریال باتری خریداری شده توسط مشتری  با شماره سریال ذخیره شده در سیستم و شماره سریال گارانتی منطبق داده می شود. در صورت تایید به مرحله بعد ارجاع داده می شود.

 

3

 

4

در این مرحله مشتری به همراه باتری و خودرو به نزدیکترین نمایندگی یا خدمات پس از فروش معرفی می گردد.  

 

 

در صورتی که باتری دارای مشکلات دیگری باشد، از 2 تا 48 ساعت توسط نمایندگی یا خدمات پس از فروش مورد بررسی و شارژ قرار می گیرد.    

 

5

 

6

 در این مرحله سعی می شود باتری با شارژ مجدد یا با سایر تعمیرات رفع گردد، که نهایتا در هر دو صورت باتری به مشتری برگردانده می شود.

 

 

پس از چک کردن باتری، در صورتی که باتری خراب باشد، باتری جدید با همان برند و در صورت عدم موجودیت، با برندهای مشابه به مشتری تحویل داده خواهد شد.