گارانتی

موارد زیر شامل گارانتی نمی باشد:                                                      برای مشاهده شماره سریال های معتبر باتری اینجا کلیک کنید.                                                   

  • از بین بردن لیبل باتری                                                                   
  • خراب شدن چشمی باتری
  • اتصال کوتاه و خوردگی قطب ها
  • مغایرت سریال باتری با کارت گارانتی
  • باز شدن باتری و اضافه کردن آب باتری به هر روش و خشک شدن آب باتری به هر دلیل
  • خسارت های ناشی از تصادف ، آتش سوزی ، شکستگی ، ترکیدگی، دفرمگی و باد کردن باتری
  • کمبود شارژ یا شارژ بیش از حد دینام که منجر به لجن کردن اب باتری می شود و تغییر شکل ظاهری باتری به هر دلیل

توجه:

  •    برای استفاده از گارانتی، همراه داشتن کارت گارانتی و فاکتور خرید معتبر الزامی می باشد.
  • برای خودروهای عمومی از جمله تاکسی، آژانس، تعلیم رانندگی و ون و باتری های بیش از 100 آمپر گارانتی نصف می باشد.